Hình thức tham gia

  1. Chương trình VUS Membership áp dụng cho tất cả các học viên, giáo viên, và toàn thể nhân viên đang học tập, giảng dạy và làm việc tại hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
  2. Thẻ có thời hạn 2 năm, đã được kích hoạt và có thể sử dụng ngay tại hệ thống cửa hàng thuộc các Đối tác liên kết của VUS.
  3. Thành viên vui lòng truy cập www.member.vus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất về các Đối tác liên kết cùng các ưu đãi hấp dẫn của chương trình.
  4. Khi Thẻ Thành Viên hết hạn, thành viên sẽ được cấp Thẻ Thành Viên mới nếu vẫn tiếp tục học tập, giảng dạy và làm việc tại VUS.
  5. Trường hợp làm mất thẻ, chủ thẻ vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng tuyển sinh cơ sở đang học (dành cho học viên) hoặc bộ phận nhân sự giáo viên (dành cho giáo viên) và bộ phận nhân sự (dành cho nhân viên) để được hướng dẫn làm thẻ mới. Chi phí cấp lại Thẻ là 200,000VND. Chỉ áp dụng choThẻ Thành Viên đang trong thời hạn sử dụng.