Điều khoản và điều kiện sử dụng

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

 • Việc sử dụng thẻ phải tuân thủ các Điều Khoản Quy Định của chương trình VUS Membership.
 • Truy cập www.member.vus.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất cho thành viên.
 • Trường hợp cần cấp lại thẻ, vui lòng liên hệ các bộ phận liên quan dành cho từng đối tượng thành viên để được hướng dẫn thêm.
 • VUS có thể thay đổi bất kỳ nội dung Chương trình VUS Membership phù hợp với Điều khoản và Điều kiện vào thời gian bất kỳ mà không cần thông báo trước cho thành viên. Mọi thông tin thay đổi sẽ được cập nhật qua website này hoặc trên fanpage của VUS www.facebook.com/AnhVanHoiVietMy.Vus
      + Thành viên thuộc Chương trình VUS Membership sử dụng Thẻ Thành Viên khi giao dịch phải phù hợp các Điều khoản và Điều kiện sau:Thẻ Thành Viên không phải
          là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Thẻ Thành Viên được trao cho thành viên sử dụng và vẫn thuộc tài sản của VUS.
      + Trong trường hợp thẻ của thành viên bị mất hoặc đánh cắp, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn để nhà trường có thể bảo vệ tài khoản của thành viên trong thời gian sớm
          nhất.
 • Học viên: Vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh các cơ sở mà học viên đang theo học.
 • Giáo viên: Vui lòng liên hệ bộ phận nhân sự giáo viên tại cơ sở VUS mà quý thầy cô đang tham gia giảng dạy.
 • Nhân viên: Vui lòng liên hệ bộ phận Nhân sự tại cơ sở VUS mà nhân viên đang làm việc.